FLASH-МИКРОКОНТРОЛЕРИ C8051Fxxx

на фирма Silicon Laboratories (Cygnal)


 

·              високопроизводително ядро 8051

·              53 различни модела

·              20-100 MIPS

·              разнообразна аналогова и дигитална периферия

·              FLASH: 2 kBytes – 128 kBytes

·              RAM: 256 Bytes – 8.25 kBytes

·              HIGH-SPEED ADC: 8 – 16 bit, 100-1000 ksps

·              DAC: 10-12 bit

·              USB 2.0

·              I2C/SMBus/SPI интерфейс

·              ON-CHIP JTAG DEBUG

·              много ниска консумация

·              SMD корпуси: 11 — 100 извода

·              low cost развойни системи

·              много къси срокове на доставка

·              Фирма Silicon Laboratories се представя в България от фирма ФУТУРЕЛ