От септември 2008 г. Футурел стана официален представител за България
на Xeltek, USA - производител на универсални програматори, адаптери, UV-изтривачки.
Къси срокове на доставка, налични и на склад в офиса. www.xeltek.com

Вижте сравнителна таблица на моделите SuperPro.