Si3216: Wideband SLIC+CODEC


 

Si3216: Wideband SLIC+CODEC. В допълнение към досегашните успешни 1- и 2-канални SLIC+CODEC Si3210/Si3220 представяме нов интегриран SLIC+CODEC за VoIP (Voice over IP) приложения:

  • 16-бит аудио в широколентов (50 Hz - 7.0 kHz) или теснолентов (200 Hz - 3.4 kHz) за висококачествен звук. Направете разлика: теснолентово или широколентово приложение.
  • Интегрираран DC-DC конвертор осигурава единно системно захранване 3.3V или 5V
  • Вграден 5 REN рингер на синусоидално или трапецовидно напрежение до 90V
  • DTMF и FSK (caller ID)
  • Напълно програмируем за различни апаратни приложения
  • Разнообразни диагностични възможности
  • Приложения: VoIP, VoB, ISDN, Ethernet, USB адаптери, PBX/IP-PBX телефонни системи, компютърна телефония
  • 38-pin TSSOP